آرامگاه پیر پالان دوز در بخش  شمال شرقی حرم مطهر امام رضا (ع) و ابتدای خیابان نواب صفوی واقع شده است. این مقبره شامل بنایی چهارگوش با گنبدی بر فراز آن، ایوان آجری و شاه نشین با یزدی بندی های دارای نقاشی که جلوه ای ویژه به مقبره بخشیده است. بنای اولیه دوره را منسوب به دوره صفویه می دانند، این بنا در گذر زمان بارها ترمیم و بازسازی شده است. شخصیتی که در این بقعه به خاک سپرده شده، با توجه به نوشته موجود بر روی سنگ مزارش، محمد عارف عباسی از عرفای سلسله ذهبیه، ملقب به پیر پالان دوز می باشد.